De inbreker is aangehouden
vrijdag 10 juli 2015 07:46

Verdachte meerdere woninginbraken aangehouden dankzij oplettende burger
Laatste update: 09-07-2015 | 16:07 Rotterdam -
Een 44-jarige man die werd gezocht als verdachte van enkele woninginbraken en pogingen daartoe is maandag aangehouden dankzij een oplettende burger. Beelden van de man werden vorige week nog getoond in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. De man werd aangehouden bij een flat aan de Vierambachtstraat. Maandag 6 juli zag een bewoner een onbekende man aan de Vierambachtstraat het portiek van een flat binnengaan. De bewoner vertrouwde het niet en belde de politie. Agenten gingen direct poolshoogte nemen en zagen de betreffende man een tas weggooien waarna hij wilde wegrennen. De agenten wisten de man echter tegen te houden. Bij het controleren van de tas, troffen zij zaken aan die vermoedelijk van inbraak afkomstig waren. Toen zij vervolgens verderop in de flat gingen kijken, zagen zij dat er bij een woning was ingebroken. De man werd direct aangehouden en meegenomen naar het bureau. De man bleek overigens gezocht te worden als verdachte van meerdere (pogingen tot) inbraak bij woningen onder andere op het Weena en aan de Anna Paulownastraat in Rotterdam. Hieraan werd vorige week nog aandacht besteed in het programma Bureau Rijnmond. Bovendien stond hij gesignaleerd vanwege een openstaande gevangenisstraf eveneens in verband met inbraken. Donderdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaalde dat hij 14 dagen langer vast blijft. De politie is nog op zoek naar een medeverdachte.
Kijk hiervoor op https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2015/juni/07-ken-jij-deze-inbreker.html

bron: www.politie.nl

 
uitzending RTV Rijnmond inbraken WeenaHof
vrijdag 03 juli 2015 21:44

klik hieronder voor het gedeelte van de uitzending RTV Rijnmond Bureau Rijnmond van 25 juni 2015

"Inbreker slaat vier keer toe op het Weena"
Wie herkend de inbreker in ons complex?


Heeft u tips?

Bel dan met de politie: 0900-8844.

 
Technische Commissie 5
zondag 15 februari 2015 16:57

logoVvE

Vereniging van Eigenaren “De Weenahof”

Technische Commissie 5

 

Geachte leden,

Opnieuw hebben de bestuurder (Robert Houweling) en de voorzitter (Koen Cornellissen) zich niet gehouden aan een toezegging,
dit maal om in januari 2015 een ALV te houden. Op deze vergadering zou ook het onderhoud aan de orde komen.
Er zijn voor die vergadering al 17 adviezen van de Technische Commissie beschikbaar (zie www.weenahof.nl).
Het al geruime tijd niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud kost de VvE al vele tienduizenden euro aan extra reparaties.
Dit terwijl, zoals de Technische Commissie in haar advies ‘Voortgang uitvoering werkzaamheden’ van 8 januari 2015
( te vinden op www.weenahof.nl) heeft aangegeven, op 3 november 2014 al een reserve van € 754.679,49
was opgebouwd omdat jarenlang geen werkzaamheden zijn opgedragen.
Intussen blijken voornoemde heren wel al maanden namens de VvE (zonder dat dit in de ALV aan de orde is gesteld)
te onderhandelen met de eigenaren van de HBO-toren aan de Schaatsbaan over de verbouwing tot appartementen.

Dit is van groot belang voor onze VvE, omdat ons onderdeel deel uit-maakt van een groter geheel waar ook de HBO-toren deel van uit maakt. Bovendien heeft de Technische Commissie in haar advies ‘Trappenhuizen Schaatsbaan en
Weenapad’ van 1 oktober 2014 (zie www.weenahof.nl) gewezen op de brandgevaarlijke situatie voor de woningen aan de Schaatsbaan
vanwege het afsluiten van de vluchtdeuren door de eigenaren van de HBO-toren.

Dit advies is toentertijd aan de bestuurder en de voorzitter gezonden, maar er is aan deze gevaarlijke situatie nog niets verbeterd.
Onduidelijk is ook of dit wel wordt meegenomen in de lopende onderhandelingen.
De Technische Commissie heeft in ieder geval de bestuurder en de voorzitter tijdens de ALV van 27 oktober 2014 persoonlijk
verantwoordelijk en aansprakelijk  gesteld bij eventuele calamiteiten. Bij deze wordt dit herhaald.

De technische Commissie heeft uit een mededeling aan de eigenaren van 5 februari 2015 begrepen dat ten aanzien van een
aantal actiepunten brieven zouden zijn verzonden. Dit is vreemd, want in de ALV van 27 oktober is afgesproken concepten te
bespreken in de ALV van januari. Nog vreemder is dat door de bestuurder wordt gesteld:
“Inzake bovengenoemde actiepunten zijn diverse conceptbrieven opgesteld. Deze zijn gedu-rende een week beschikbaar gesteld
op de website van de VVE (www.vveDeWeenahof.nl) voor eventueel aanvullend commentaar.
Van deze mogelijkheid heeft tot het moment van schrijven
niemand gebruik gemaakt. De conceptbrieven zijn definitief gemaakt en aan diverse accoun-tantskantoren en technisch beheer kantoor gestuurd.”

Dit is géén voorleggen van zaken aan de eigenaren. Minder dan de helft van de eigenaren heeft zich ooit aangemeld voor die
website en maar enige tientallen eigenaren kijken daar heel incidenteel op.
De Commissie van Toezicht heeft bij monde van Rik van Dongen over de website
van de VvE naar aan-leiding van daar op geplaatste stukken op 30 oktober 2014 gesteld:

“Dat klopt, maar er zijn maar weinig eigenaren die de website actief gebruiken en er is een grote groep die zelfs nooit toegang
gevraagd heeft.
De vraag of stukken niet meer op papier be-zorgd moeten worden, zou best aan de ALV voorgelegd worden.
Nu is er eenzijdig over beslist door CvT, bestuurder en voorzitter.”
Tenslotte heeft de Technische Commissie gewoon doorgewerkt en zijn de volgende adviezen tegelijk met deze brief geplaatst
op www.weenahof.nl:

- uitbesteden technisch beheer

verlichting arcade

De Technische Commissie is door de Vereniging van Eigenaren ingesteld om haar van advies te dienen en de leden moeten dan natuurlijk kennis kunnen nemen van alle adviezen. Inmiddels heeft de Technische Commissie u geïnformeerd over eerder door haar uitgebrachte adviezen(30 augustus, 7 oktober en 28 oktober 2014, alsmede 13 januari 2015).

Geen van de adviezen is echter tot nu toe op papier aan u voorgelegd. Bestuurder (Robert Houweling) en voorzitter
(Koen Cornelissen)
hebben in de VvE-vergadering van 27 november gezegd dat dit met de omvang van de adviezen te maken heeft.
Dit argument slaat nergens
op want de hoeveelheid is al-leen ontstaan doordat dezelfde bestuurder en voorzitter geen vergaderingen houden en de
Technische Commissie wel door gaat met haar werkzaamheden.
Alle adviezen van de Technische Commissie zijn te vinden op de website www.weenahof.nl. Wie de adviezen op papier wil
ontvangen,
waar iedere eigenaar recht op heeft, kan dit vragen aan de bestuur-der (Robert Houweling).
Telefoonnummer 06 27532360, mailadres  houweling@kolpavvs.nl.
Nadrukkelijk wil de Technische Commissie nogmaals laten weten dat zij slechts adviseert en de beslissing is aan de leden op een
Algemene ledenvergadering

Summary
The Technical Commission concluded that the administrators of our appartmentbuilding are still with-holding most of the crucial
information supplied by the technical commission. For that reason the technical commission published the proposals on a 
website (www.weenahof.nl). February 14th are pu-blished four new proposals (see above).
You can ask Robert Houweling for all proposals on paper by phone 06 27532360 or mail  houweling@kolpavvs.nl.

De Technische Commissie,
Björn Hool & George Deibel

 
Technische Commissie 4
dinsdag 13 januari 2015 19:06

logoVvE

Vereniging van Eigenaren “De Weenahof”

Technische Commissie 4

 

Geachte leden,

De Technische Commissie is door de Vereniging van Eigenaren ingesteld om haar van advies te dienen en de leden moeten dan
natuurlijk kennis kunnen nemen van alle adviezen. Inmiddels heeft de Techni-sche Commissie u geïnformeerd over de door haar
uitgebrachte adviezen (30 augustus, 7 oktober en 28 oktober 2014).Geen van de adviezen is echter tot nu toe op papier
aan u voorgelegd. Bestuurder (Robert Houweling) en voorzitter (Koen Cornelissen) hebben in de VvE-vergadering
van 27 november gezegd dat dit met de omvang van de adviezen te maken heeft. Dit argument slaat nergens op want de
hoeveelheid is al-leen ontstaan doordat dezelfde bestuurder en voorzitter geen vergaderingen houden en de Technische
Commissie wel door gaat met haar werkzaamheden.Reeds eerder uitgebrachte adviezen staan in eerdere artikelen

Inmiddels zijn per 8 januari 2015 uitgebracht de onderstaande adviezen.

Nadrukkelijk wil de Technische Commissie nogmaals laten weten dat zij slechts adviseert en de beslis-sing is aan
de leden op een Algemene ledenvergadering.

Summary
The Technical Commission concluded that the administrators of our appartmentbuilding are still with-holding most of the
crucial information supplied by the technical commission. For that reason the technical commission published the proposals
on a website (www.weenahof.nl). January 8th are pu-blished three new proposals (see below for an overview of earlier
published proposals).
You can ask Robert Houweling for all proposals on paper by phone 06 27532360 or mail  houweling@kolpavvs.nl.

De Technische Commissie,

Björn Hool & George Deibel

1 Deuren en Portieken
2 Liften
3 voortgang uitvoering werkzaamheden
4 Meerjaren Onderhoudsplan (update)

 
Technische Commissie 3
woensdag 29 oktober 2014 08:59

logoVvE

Vereniging van Eigenaren “De Weenahof”

Technische Commissie

 

Geachte leden,

De Technische Commissie is door de Vereniging van Eigenaren ingesteld om haar van advies te dienen en de leden moeten dan natuurlijk kennis kunnen nemen van alle adviezen.

In een tweetal brieven heeft de Technische Commissie u geïnformeerd over de door haar uitgebrachte adviezen (30 augustus en 7 oktober 2014). Geen van de adviezen blijkt echter aan u voorgelegd te wor-den op de eerstvolgende vergadering van de ALV.

In een bijeenkomst met de bestuurder (Robert Houweling), de voorzitter (Koen Cornelissen) en de raad van toezicht (Djanny Bracke, Rik van Dongen en Koen Cornelissen) is de Technische Commissie uitdrukkelijk toegezegd dat alle adviezen van de Technische Commissie aan de leden zouden worden gestuurd. Deze adviezen zijn ook tijdig aan de bestuurder gezonden. De technische Commissie heeft nu geconstateerd dat de adviezen bij de uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering niet zijn meege-stuurd.

Omdat in strijd met de wettelijke voorschriften al een jaar geen Algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden, heeft de Technische Commissie om de leden op de hoogte te houden van haar werk-zaamheden haar adviezen tussentijds op een website geplaatst (www.weenahof.nl). Maar alle leden hebben nog steeds recht op een papieren exemplaar van de adviezen tijdig voordat de Algemene le-denvergadering plaatsvindt.

Wel bij de stukken voor de vergadering van 5 november zijn meegestuurd: een “Dossier Videofoon” (bijlage 10), een “Dossier Schilderwerk”(bijlage 11) en een lege inhoud van het “Dossier mechanische ventilatie” (Bijlage 12). Deze zogenaamde dossiers zijn zonder overleg met de technische commissie opgesteld en komen niet overeen met de uitgebrachte adviezen. De Technische Commissie zal zich daarover dan ook ter vergadering van commentaar onthouden.

Nadrukkelijk wil de Technische Commissie nogmaals laten weten dat zij slechts adviseert en de beslis-sing is aan de leden op een Algemene ledenvergadering. Dit is vastgelegd in de notitie “Werkzaamhe-den Technische Commissie”, welke u ook had behoren te ontvangen bij de uitnodiging van de komende Algemene Ledenvergadering.

Door herhaald uitstellen van vergaderingen zijn veel zaken en vragen van leden blijven liggen. De daar-over door de Technisache Commissie uitgebrachte adviezen zijn niet alleen van belang voor een goede inhoudelijke discussie, maar ook omdat de adviezen financiële consequenties hebben. Dit betreft de volgende adviezen die voor een groot deel te maken hebben met de besteding van de middelen van de vereniging in 2014 en 2015:

-          werkzaamheden Technische Commissie

-          advies offertes algemeen

-          dakventilatoren 2.0

-          serres 2.0

-          aanpak wandeldek 2.0

-          dak Weenahal 2.0

-          schilderwerk 2.0

-          verstrekking opdrachten

-          vervanging glasdaken wandeldek scholen 1.0

-          technische voorzieningen in de eigen woning

-          trappenhuizen Schaatsbaan en Weenapad

-          meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP)

-          bestemingsreserve.

-          videofoons 2.0.

Uiteraard kunt u eventueel zelf alle adviezen printen, maar u heeft er als lid van de vereniging recht op deze adviezen tijdig vóór een Algemene Ledenvergadering te ontvangen. Om alle adviezen op pa-pier te krijgen kunt u contact opnemen met de bestuurder Robert Houweling. Het telefoonnummer is 06 27532360 en het mailadres is houweling@kolpavvs.nl.

Summary

The Technical Commission concluded that the administrators of our appartmentbuilding are withhol-ding most of the crucial information supplied by the technical commission. For a long period of time the administrators didn’t call for a meeting. For that reason the technical commission published several proposals on a website (www.weenahof.nl).

The administrators did send you an invitation for a meeting on November the 5th, without sending you the proposals of the technical commission on paper. Instead they made their own proposals [“Dossier Videofoon” (enclosure 10), “Dossier Schilderwerk”(enclosure 11) and the empty “Dossier mechanische ventilatie” (enclosure 12)]. You can ask Robert Houweling for all proposals of the technical commission on paper by phone 06 27532360 and mail houweling@kolpavvs.nl.

De Technische Commissie,
Björn Hool & George Deibel 28 oktober 2014

 
Technische Commissie 2
maandag 06 oktober 2014 17:06

logoVvE

Vereniging van Eigenaren “De Weenahof”

Technische Commissie

 

Geachte leden,
Eind augustus heeft de Technische Commissie u op de hoogte gesteld van haar adviezen. De redenen waren de grote zorgen die de Technische Commissie zich maakte over de staat van onderhoud van het complex. De adviezen van de Technische Commissie zijn toen gepubliceerd op www.weenahof.nl.

De Technische Commissie had de hoop dat op korte termijn een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden zou worden waarop de onderwerpen konden worden besproken en besluiten zouden wor-den genomen. Geconstateerd moet nu worden dat er nog steeds geen uitnodiging voor een ALV is.

Er is nog steeds geen uitnodiging ontvangen voor een ALV. De Technische Commissie heeft intussen gewoon doorgewerkt en zal dit ook blijven doen. Omdat nog steeds geen ALV wordt uitgeschreven, zal de Technische Commissie haar gereed gekomen adviezen opnieuw rechtstreeks met u delen. Op www.weenahof.nl worden onder de kop “Technische Commissie” bij deze toegevoegd de volgende adviezen:

-          werkzaamheden Technische Commissie

-          technische voorzieningen in de eigen woning

-          trappenhuizen Schaatsbaan en Weenapad

-          meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP)

-          bestemingsreserve.

Bij gelegenheid van de vorige brief zijn op www.weenahof.nl gepubliceerd de volgende adviezen:

-          advies offertes algemeen

-          dakventilatoren 2.0

-          serres 2.0

-          aanpak wandeldek 2.0

-          dak Weenahal 2.0

-          schilderwerk 2.0

-          verstrekking opdrachten

-          vervanging glasdaken wandeldek scholen 1.0

-          videofoons 2.0.

Summary
The Technical Commission is worried about the technical state of our appartmentbuilding. For this rea-son the technical commission has again written several proposals in order to take decisions in the next meeting of the appartmentowners (ALV). The new and the previous  proposals can be found on the website www.weenahof.nl under ‘Technische Commissie’.

De Technische Commissie,

Björn Hool & George Deibel

klik op onderstaande bijlagen om ze te openen:

Tweede bericht van de technische commissie

deze 2e brief
Werkzaamheden technische commissie
Technische voorzieningen in de eigen woning
Trappenhuizen schaatsbaan en weenapad
Meerjaren Onderhoudsprogramma
Bestemmingsreserve

Eerste brief van de technische commissie

eerste brief
Advies offertes algemeen
Dakventilatoren 2.0 plus beoordeling vragen
Serres 2.0 plus beoordeling vragen
Aanpak wandeldek 2.0 plus bestek
Dak Weenahal 2.0 plus beoordeling vragen
Schilderwerk 2.0 plus beoordeling vragen

Verstrekking Opdrachten
Vervangen Glasdaken Scholen Wandeldek 1.0
Videofoons 2.0 plus beantwoording vragen

 
Technische Commissie
zaterdag 30 augustus 2014 08:42

logoVvE

Vereniging van Eigenaren “De Weenahof”

Technische Commissie

 

Geachte leden,

De Technische Commissie maakt zich grote zorgen over het onderhoud van ons complex.
Al jaren wordt onderhoud niet uitgevoerd en daardoor lopen de kosten alleen maar op.
Er moeten dan ook snel besluiten genomen worden.
Normaal is een Algemene Leden vergadering (ALV) de plaats waar door de Vereniging van Eigenaren (VvE) besluiten
genomen worden, maar die vergaderingen worden al enige tijd niet meer gehouden.
Als klap op de vuurpijl is nu de herhaald aangekondigde “voorjaarsvergadering” nu helemaal afgeblazen en
naar een onbepaalde tijd in het najaar verschoven.
Bovendien zijn de jaarrekeningen 2012 en 2013 nog steeds niet beschikbaar en is er nog geen begroting 2014.
Ook daarom kunnen geen uitgaven gedaan worden.

De Technische Commissie heeft daarom voor de oorspronkelijk te houden voorjaarsvergadering van de VvE adviezen
geschreven om zoveel mogelijk vaart te kunnen maken met een inhaalslag. Deze adviezen zijn voor de agenda van de
ALV gezonden aan de bestuurder (Robert Houweling van Kolpa), de voorzitter (Koen Cornelissen) en
het comité van toezicht (Djanny Bracke, Rik van Dongen en Mirjam Hensgens).
Omdat ook de voorjaarsvergadering van de ALV toen weer niet is doorgegaan hebben de bestuurder, de voorzitter en de
leden van het comité van toezicht alvast de mogelijkheid gekregen vragen te stellen over de adviezen.
Op deze wijze kon de beantwoording van op de aangekondigde ALV van 4 september te verwachten
vergelijkbare vragen van de leden over de adviezen al meegenomen worden.
De vragen en de antwoorden zijn bij de adviezen te vinden en in de adviezen 2.0 verwerkt.

Omdat de technische commissie haar werkzaamheden tijdig heeft afgerond en verder uitstel van benodigde werkzaamheden
aan het complex onverantwoord is heeft de Technische Commissie besloten deze adviezen digitaal beschikbaar te stellen.

De adviezen zijn te vinden op de website www.weenahof.nl onder de kop ‘Technische Commissie”.

Summary
The Technical Commission is worried about the technical state of our appartmentbuilding.
For this reason the technical commission has written several proposals in order to take decisions in the
next meeting of the appartmentowners (ALV).
Those proposals can be found on the website www.weenahof.nl under ‘Technische Commissie’.

De Technische Commissie,
Björn Hool & George Deibel

klik op onderstaande bijlagen om ze te openen:

deze brief
Advies offertes algemeen
Dakventilatoren 2.0 plus beoordeling vragen
Serres 2.0 plus beoordeling vragen
Aanpak wandeldek 2.0 plus bestek
Dak Weenahal 2.0 plus beoordeling vragen
Schilderwerk 2.0 plus beoordeling vragen

Verstrekking Opdrachten
Vervangen Glasdaken Scholen Wandeldek 1.0
Videofoons 2.0 plus beantwoording vragen

 
Weenahof in HP/de Tijd
maandag 09 december 2013 10:10

Op de website van HP/deTijd een vermakelijk artikel over het Weenahof. Vermakelijk omdat de welstandscommissie die er toch ook verstand van zou moeten hebben ons verplichtte hetzelfde kleurenschema te gebruiken als in 1981.
Gelukkig is de enige "verbetering" een ander kleurtje, kunnen wij gewoon lekker verder blijven wonen.

 
Multibouw in actie
donderdag 03 oktober 2013 13:49

Multibouw in actie

Multibouw in actie

 
Opzoomeren april 2013
zondag 21 april 2013 20:25

goeieburen

 

Iedereen bedankt voor de inzet op 21 april 2013 is er weer een hoop gedaan. Zie de foto's in het fotoalbum Opzoomeren 2013


meer nodig voor schone lucht
vrijdag 01 maart 2013 16:34

Op het Weena zijn extra maatregelen nodig om de luchtkwaliteit in 2015 aan de Europese normen te laten voldoen.
De luchtkwaliteit in Rotterdam moet in 2015 aan de Europese richtlijnen voldoen. Maar de huidige aanpak schiet net te kort. Vier plekken in de stad vragen nog om extra maatregelen. Voor de zomer presenteert de gemeente de extra maatregelen.

 

In het grootste deel van Rotterdam heeft de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL) het gewenste effect. Zoals een betere doorstroming van verkeer, het weren van zeer vervuilende vrachtwagens uit het centrum (milieuzones), het aanbrengen van filters op fabriekspijpen en de aanleg van Park- en Ride-terreinen.

Alleen aan het Weena, de ’s Gravendijkwal/Henegouwerlaan, de zuidelijke uitgang van de Maastunnel en de Schieweg zal, zonder extra ingrepen, de hoeveelheid NO2 (stikstofdioxide) in 2015 nog te hoog zijn. Dat blijkt uit een tussentijdse meting in 2012. Voldoet de luchtkwaliteit in 2015 niet aan de Europese richtlijnen, dan riskeert Rotterdam een boete en kan de Raad van State bouwplannen tegenhouden.

Mogelijke oplossingen
Eén van de oplossingen die het college van burgemeester en wethouders voorstelt aan de gemeenteraad, is het vergroten van de milieuzone voor zeer vervuilende vrachtwagens. Die zone geldt al een aantal jaar in een deel van de binnenstad. Bij de ’s Gravendijkwal zou het instellen van de milieuzone nog tekort kunnen schieten. In dat geval denkt het college aan het plaatsen van schermen. Om de luchtkwaliteit boven het Weena verder te verbeteren denkt het college aan de inzet van elektrische stadsbussen. Het bestaande verbod op zeer vervuilende vrachtwagens in delen van de binnenstad zou ook voor bestelbusjes kunnen gaan gelden.

Bron aanpakken
De komende maanden vindt onderzoek plaats naar de gevolgen van de voorgestelde oplossingen.  Niet alleen op het gunstige effect op de luchtkwaliteit, maar ook op mogelijke negatieve gevolgen voor de economie en het woongenot. Tegelijkertijd overlegt de gemeente met belanghebbenden, zoals ondernemers in de binnenstad. De ‘bron’ aanpakken werkt volgens de gemeente het beste. En dat is het wegverkeer. Zo is te lezen in het rapport ‘Effecten van maatregelen voor luchtkwaliteit’.

‘Brongerichte maatregelen’ leveren volgens de gemeente op lange termijn de meeste winst op voor stad én gezondheid. De gemeente heeft ook een voorkeur voor maatregelen die ook een positief effect hebben op CO2 (kooldioxide), geluid en gezondheid.

www.rotterdam.nl/luchtkwaliteit

Webcam
zondag 23 december 2012 20:23
telelensEr is weer een webcam. Work in Progress. klik op de webcam in het linker menu.
 
Aanhoudende geluidsoverlast door geldgebrek
zondag 11 november 2012 18:50

bestemmingsplanDe gemeente Rotterdam slaagt er niet in om de geluidshinder terug te dringen voor duizenden Rotterdammers. In een brief aan de gemeenteraad laat verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen (Milieu) weten dat van de 5.000 mensen die dit jaar geholpen zouden worden, er niet meer dan 1.400 ook daadwerkelijk zijn geholpen. Bij het aantreden van het college werd gesteld dat eind volgend jaar vijftienduizend mensen drie decibel minder geluidsoverlast zouden hebben. Dit jaar zou dat al voor negenduizend mensen zo moeten zijn, maar de stad behaalt niet eens de helft van dit streefaantal. Vooral verkeer is verantwoordelijk voor veel geluidsoverlast in woningen en het college zette zijn zinnen op het uitrollen van zoveel mogelijk stil asfalt. Het idee was daarbij hoofdwegen snel te voorzien van een laag stil asfalt. Tot nu toe is dit op slechts tien plekken gebeurd, erkent Van Huffelen. Door de bezuinigingen is er geen geld om asfalt in rap tempo te vervangen. Een andere maatregel om geluidshinder terug te dringen is het isoleren van gevels, maar ook daar voor is weinig geld beschikbaar. Wel heeft ProRail op plekken langs het spoor bij enkele honderden woningen geïsoleerd. Daarnaast schrijft Van Huffelen dat ze bij het Rijk heeft aangedrongen op extra geluidsschermen langs de A20, maar die worden pas op zijn vroegst in 2014 geplaatst. De wethouder schrijft in haar brief verder dat ze zinspeelt op goedkopere alternatieven om het geluid en de stank van het verkeer terug te dringen. Dat mag volgens haar niet ten koste gaan van de doorstroming, bereikbaarheid, economie en verkeersveiligheid.

bron: Metro http://www.metronieuws.nl/regionaal/aanhoudende-geluidsoverlast-door-geldgebrek/SrZlki!j4fE9rvYWg92I

 
Burendag 2012
zaterdag 29 september 2012 11:47
goeieburen
Mirjam organiseerde weer een Burendag op 23 september 2012
Onze burendag was weer als vanouds. Zelfde mensen, maar gezellig en het resultaat mag er zijn vind ik zelf.
groetjes Mirjam
ps enkele foto's in het fotoalbum

Lees meer...
 
cookies
zaterdag 04 augustus 2012 21:33
joomla Deze Joomla! website gebruikt cookies
 
Vrolijk Opzoomeren
woensdag 01 augustus 2012 10:22

opzoomerZondag 19 augustus vanaf 11:00 uur bent u welkom op de binnenplaats.

LET OP: de fietswrakken worden verwijderd

 
Hennepkweekerij op nr 833
woensdag 11 april 2012 06:49

politieDoor oplettendheid van de huismeester is er weer een hennepkweekerij ontdekt in het Weenahof.

Een paar weken geleden moest ik op het dak zijn voor een controle van de ventilatoren. Als ik er dan toch ben loop ik ze allemaal even af om te ruiken of er nog iets bijzonders te "halen" valt. Deze keer rook ik bij een van de laatste een mij wel bekende lucht en in overleg met de politie zijn we een aantal keren op onderzoek geweest totdat het zeker was en op vrijdag (volgens mij de 23 e) zijn we binnen gevallen. Het aantal plantjes viel mee , maar leuker was de enorme hoeveelheid toppen die daar te drogen lagen. De vangst was 6.3 kilo topjes een waarde van ongeveer €25.000,-/€30.000,-.
Erger was de afname van de energie, men had voor ongeveer 72.000 kw afgenomen, maar opgegeven meterstanden waren minimaal.De Stedin man schatte dat de gebruikte energie ongeveer gelijk stond met 15 oogsten!! In het ergste geval komt de rekening bij de eigenaar terecht die de woning verhuurde. Daarnaast is de woning totaal vernaggeld en het zal ook nog eens zo'n €30.000,- kosten om de boel weer op orde te krijgen. Deze eigenaar zal wel nooit meer verhuren, (hoera, hoera elke maand een keurig betaalde huur)

 

 
‘Dakhaas’ blijft in de cel
donderdag 01 maart 2012 16:55
politieROTTERDAM - De 30-jarige dakloze Robin H., die van een aantal hoge flatgebouwen in Rotterdam de koperen bliksemafleiders verzilverde bij de oudijzerboer, mag van de rechter nog niet uit de cel. De rechter heeft de acrobatische dakhaas – zoals eerder geëist – onlangs veroordeeld tot een celstraf van 16 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. De man stal een auto, vernielde een andere ‘heilige koe’ in een boze bui en haalde grote hoeveelheden koperdraad weg de daken van flats in de Karel Doormanstraat, de Weenahof, het Kruisplein en de hoge flat met het RSV-logo aan de Suze Groeneweglaan.
uit de havenloods Zuid
 
sloop bouwcentrum start juli 2012
zondag 19 februari 2012 14:05

bestemmingsplan De sloop van het voormalige bouwcentrum start in juli 2012. Aan- en afvoer tijdens de sloop over het Weena. Meer informatie klik hier.
Naast het Dutilh gebouw komt First Rotterdam een zeer hoog, 31 verdiepingen,  kantoorpand, First Rotterdam. Het bakstenen kunstwerk van Henry Moore komt terug in het nieuwe gebouw. Het markante originele Bouwcentrum blijft bestaan. Oplevering van het nieuwe gebouw is gepland voor 2015.

 
Shell terug in centrum Rotterdam
woensdag 15 februari 2012 21:44

Shell is terug in de binnenstad van Rotterdam. Het kantoor voor 1100 commerciële medewerkers op het Weena wordt woensdag 15 februari officieel geopend. Het olieconcern vertrok in 1998 na 38 jaar uit het Rotterdamse centrum, waar het was gevestigd in een gezichtsbepalend kantoorgebouw aan het Hofplein, op steenworp afstand van de nieuwe locatie.

medewerker speeltuin Weena opgepakt
dinsdag 07 februari 2012 07:57
politieEen 54-jarige Rotterdammer wordt ervan verdacht drie jongens te hebben misbruikt. De ontucht vond plaats toen de kinderen rond de 12 jaar waren. Eén van de slachtoffers is inmiddels meerderjarig. Dat maakte het Openbaar Ministerie in Rotterdam zaterdag bekend. De verdachte was onder meer vrijwilliger bij speeltuin Weena aan de Diergaardesingel. Uit onderzoek blijkt volgens justitie dat er geen aanwijzingen zijn dat de man ook daar kinderen heeft misbruikt.
De man werd vorige maand aangehouden. Zijn voorarrest is vrijdag met drie maanden verlengd. Twee weken geleden is de buurt ingelicht over de zaak tijdens een informatiebijeenkomst.
bron: www.rijnmond.nl
 
Belastingkrant
zaterdag 21 januari 2012 10:11
gemeenteU ontvangt deze maand de aanslag Gemeentelijke heffingen voor 2012.
De mogelijkheden om uw belastingzaken met Gemeentebelastingen te regelen zijn dit jaar flink uitgebreid. Vooral digitaal. U kunt alles lezen over Gemeentebelastingen in de belastingkrant.
 
Oliebollenkoning krijgt eerbetoon in miniatuur
vrijdag 30 december 2011 20:33
railzbuttonDat Richard Visser voor de 8e keer de Oliebollentest van het AD won én hij dit jaar zijn titel weer terugveroverde is voor Railz Miniworld aanleiding geweest om de oliebollenkraam in miniatuur te vereeuwigen. Tot in de kleinste details is de oliebollenkraam van Richard Visser nagebouwd, die op loopafstand staat van Railz Miniworld. Deels van foto’s en uiteraard moest onderzoek in het veld gedaan worden. De maquettebouwers hebben bij de aanschaf van oliebollen ter plaatse goed opgelet hoe de kraam eruit zag. De miniatuurversie in schaal 1:100 lijkt derhalve precies en is vanaf heden te bewonderen in het Rotterdamse deel van de miniatuurwereld.
http://www.railzminiworld.com/foto/pers/20111230_Richard_Visser_oliebollenkraam.jpg
 
ALV 30 December
woensdag 21 december 2011 19:08

logoVvEOp een gewone werkdag 30 December om 13:00 uur heeft het tijdelijke bestuur u alllen uitgenodigd. Maak gebruik van uw recht een volmacht te geven aan een bewoner die u wel vertrouwd. Let op! Op deze tweede vergadering is al een opkomst van 1 stem genoeg om besluiten te nemen.

 
ALV 14 December 2011
donderdag 15 december 2011 00:10
logoVvEWat zonde, het quorum werd niet gehaald dus de vergadering mocht geen beslissingen nemen. Eigenlijk hadden we maar beter gelijk naar huis kunnen gaan. De extra kosten worden deze keer door Kolpa gedragen. Maar wie had dit ook al weer verzonnen? Juist, U heeft het toch ook gelezen op die andere website?  Wat een lange avond. De 13 ongelukkigen slaan geen goed figuur, sorry dat ik het zeg.
Misschien verwacht u van mij een advies over de websitecommissie? of een nieuwe website?
NEE! niet doen ! heeft u ook een gratis telefoon?
 
VvE vergadering 14 december
zaterdag 10 december 2011 18:29
Vergeet u de ledenvergadering niet op 14 december? Als het quorum niet gehaald wordt zijn we wel erg snel klaar, zonde van de zaalhuur. Dat is geen Belgenmop!
 
Opwinteren 2011
zaterdag 10 december 2011 18:13

opzoomerEen paar diehard Opzoomeraars hebben ondanks de kou toch de geraniums gered en nog wat opgeruimd. Op z'n Rotterdams de handen uit de mouwen, zonder beleidsdocumenten, gewoon ff zweten. U wilt toch ook meedoen een volgende keer? Volgens magnaat Richard Branson, die onlangs in Rotterdam was, is beweging een probaat middel tegen burnout en overspannenheid. Een sfeerreportage van Driekus op www.Weenahof.nl de website die al sinds 2004 tot uw dienst is.

 

 
Opzoomeren
zaterdag 10 december 2011 09:03
opzoomerStraks om 14:00 gaan weer een paar positieve bewoners wat doen voor de omgeving. Komt u ook eens kijken of blijft u schoppen tegen een paar onbetaalde vrijwiligers?
 
Algemene ledenvergadering 14 december
woensdag 30 november 2011 07:49
logoVvENa het terugtreden van het bestuur en bijna alle commissieleden van de VvE de Weenahof is het natuurlijk heel erg belangrijk dat er een grote opkomst komt voor de Algemene ledenvergadering op 14 december. U wordt allemaal verwacht.
 
Geen kerstboom
woensdag 30 november 2011 07:42
opzoomerEr is dit jaar helaas geen gratis kerstboom van de Opzoomerclub aangevraagd. Wel gaan enkele bewoners opruimen en de geraniums binnenzetten op 10 december.
Joomla! upgrade
zaterdag 05 november 2011 17:06
joomla nog een huishoudelijke mededeling, er is zojuist een kleine upgrade van de website software gedaan.
Lees meer...
 
Gastenboek verdwenen
zaterdag 05 november 2011 17:03
joomla Helaas ook de nieuwste versie van Het Gastenboek produceerde zoveel spam op de site dat het helaas verwijderd moest worden. Voorlopig dan maar geen gastenboek.
 
RijnmondVeilig.nl
zaterdag 22 oktober 2011 11:21

politie Wat is RijnmondVeilig.nl?
Tijdens een ramp is het vaak lastig om in de wirwar van media (televisie, internet, sociale media) betrouwbare informatie te vinden. Daarom is er nu rijnmondveilig.nl, dé website voor betrouwbare informatie over risico’s, incidenten en rampen in de regio Rotterdam-Rijnmond. De website heeft drie belangrijke functies:

Lees meer...
 
Nieuwsbrief 21
zaterdag 08 oktober 2011 15:33
nieuwsbriefNieuwsbrief 21 is gisteren verzonden naar alle belangstellenden. Uit de inhoud: brief van de VvE voorzitter, Koperdiefstal, de burendag en een oproep aan Spaanstaligen. Over een week of twee ook te downloaden vanaf deze site. Belangstellenden kunnen door te klikken op registreer in de linkerkolom de nieuwsbrief alsnog ontvangen.
 
kopij voor Nieuwsbrief
maandag 03 oktober 2011 14:17
logoVvEtot 6 oktober kan er nog kopij ingeleverd worden voor de nieuwsbrief van ons appartementencomplex. Dat kan bij Mans of bij mij of in de bus van 1087
 
Werkzaamheden Weena
dinsdag 09 augustus 2011 21:07
bestemmingsplanMedio augustus wordt het Weena, tussen de Henegouwerlaan en Stationsplein, gereconstructueerd. Meer weten over welke werkzaamheden er exact plaatsvinden en waar? Klik dan hier.
 
Bouw CS op de helft.
dinsdag 09 augustus 2011 18:15
plan_rotterdam_CSDe bouw van het Rotterdamse centraal station is deze week precies op de helft. Dat betekent dat het nieuwe station eind 2013 kan worden opgeleverd. Dat hebben Prorail en de gemeente Rotterdam vandaag laten weten.
Volgens Prorail loopt de bouw van het station op schema en worden de geplande kosten niet overschreden. Begin 2008 is begonnen met de sloop van het oude Rotterdam Centraal. Sindsdien maken reizigers gebruik van een noodgebouw.
 
Lezing :Update Rotterdamse binnenstad
vrijdag 10 juni 2011 08:44
telelensAls vervolg op zijn enthousiast ontvangen lezing van 2010 verhaalt Arjen Knoester (senior stedenbouwkundige dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rotterdam) over de actuele planvorming voor de Rotterdamse binnenstad. Dit jaar gaat Knoester dieper in op de stedelijke projecten die op stapel staan; de Markthal, de Kubus van Koolhaas, De Rotterdam, het Stadskantoor en het Stationskwartier. Knoester laat de breedte van de stedelijke opgaven zien zoals die door de gemeente Rotterdam worden herkend, en hoe de stad op projectniveau aan niet-geringe ambities werkt. Zijn verhaal tracht uitdrukkelijk een actuele stand van zaken te bieden.

Datum: dinsdag 28 juni 2011, Locatie: ROTTERDAM.INFO, Coolsingel 195-197, Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur inloop, Reserveren: reserveren@airfoundation.nl

Lees meer...
 
UPC televisiegids
donderdag 12 mei 2011 18:23

upcVoor mij was het welkom nieuws, UPC heeft een leuke Televisiegids op het internet gezet. Als u een digitaal abonnement heeft is het ook nog mogelijk vanuit de hele wereld via het internet uw kabelapparaat te programmeren. klik hier.


 
parkeerplaats niet los te koop
zaterdag 07 mei 2011 17:01

logoVvElet op de parkeerplaatsen horen onlosmakelijk met onze appartementen en zijn dus niet los te koop!
De VvE zal optreden tegen overtreders. Helaas zie ik zojuist weer een aanbod op Funda.nl.


cruiseschepen bezoeken Rotterdam
maandag 02 mei 2011 11:50

Verblijf           Schip                 Tijd
21 juli 2011    Rotterdam        07:00-17:00
02 aug. 2011    Rotterdam       07:00-17:00
14 aug. 2011    Rotterdam       07:00-17:00
15 aug. 2011    Rijndam           07:00-17:00
30 aug. 2011    Queen Elizabeth  08:00-17:00
07 sept. 2011    Rotterdam      07:00-17:00
19 sept. 2011    Rotterdam      08:00-18:00
29 sept. 2011    Artania           14:00-20:00

 
Nieuwsbrief 19, maart 2011
woensdag 23 maart 2011 19:56

nieuwsbriefDe meeste bewoners hebben 'm al per mail ontvangen; de 19e editie van de Nieuwsbrief Weenahof.nl is zojuist verschenen.
Uit de inhoud:
VvE bestuur zal illegale verkoop van parkeerplaatsen bestrijden.
Fluisterasvalt op het Weena, en nog veel meer.
let op de vermelde datum voor de BBQ is helaas verkeerd het moet zijn 25 juNi! excuus.

 

 
Berenkuil of beerput?
zaterdag 19 maart 2011 13:38
Wie weet er wat er voor het Weenahof gebouwd werd, toen er nog een Rotterdamsche Diergaarde  stond, op ons appartementencomplex gebeurde? Bij lift 4 is een plattegrond opgehangen van de oude Zoo. Mail mij als je meer weet.
 
Vrouwendag 2011 In Odeon
woensdag 23 februari 2011 19:50

coffeeDe Internationale Vrouwendag op 8 maart wordt in het Oude Westen al jarenlang uitbundig gevierd. De bedoeling van Vrouwendag is om aandacht te schenken aan de positie van de vrouw in de samenleving. In het oude Westen is een groep enthousiaste vrouwen die zich ieder jaar weer hiervoor inzet en meehelpt om deze dag op een leuke manier vorm te geven. Dit jaar organiseert Stichting Buurtwerk Centrum met deze groep vrouwen de Vrouwendag. Ook  dit jaar zijn deze vrouwen bij elkaar gekomen om de Vrouwendag weer een echt feest te laten zijn voor de vrouwen uit de wijk. Het thema van dit jaar is “Tijd voor jezelf”, omdat veel vrouwen in het spitsuur van hun leven vaak niet voldoende tijd nemen voor zichzelf. Het gezin met kinderen en werk vragen veel van de vrouwen. Het is echter ook belangrijk om af en toe tijd te nemen om te ontspannen, om daarna weer meer energie te hebben om aandacht en zorg aan het gezin te kunnen geven..
We nodigen daarom diverse deskundigen uit, zoals schoonheidspecialiste, iemand de stoelmassage geeft e.a. Natuurlijk zorgen de vrouwen ook voor lekkere hapjes en drankjes en zal er gedanst worden op muziek.
De Vrouwendag zal plaatsvinden op 8 maart van 9.00 tot 12.00 uur in wijkaccommodatie Odeon in de Gouvernestraat 56 Rotterdam. Toegang gratis. Meer informatie: Jolanda Huizinga, SBC, telefoon 0627855276

 
Bodemrapport
dinsdag 25 januari 2011 11:22
bestemmingsplanIk heb een nieuw bodemrapport gevonden, zomer 2010, op de Rotterdamse Gemeente Werken website . Het rapport en de conclusie staan op deze website onder menu Downloads. Ook zie ik in de directe omgeving nogal wat nieuwe rapporten, die zijn te vinden op de Gemeente website.
 
Gezocht inbreker
zondag 16 januari 2011 19:13

www.politie.nlIn Rotterdam Centrum, onder andere op het Weena, is in de afgelopen maanden diverse keren ingebroken bij appartementencomplexen door waarschijnlijk 1 en dezelfde man. Hij staat op bewakingsbeelden.
De dader doet meestal alsof hij een brief moet posten of hij heeft wat papieren bij zich zodat het lijkt of hij iets officieels komt doen. Hij probeert eerst bij verschillende flats aan te bellen om te kijken of er iemand thuis is. Als de kust veilig is, gaat hij naar een appartement, waarvan hij dus weet dat er niemand is, breekt dat open met een koevoet en even later verlaat hij de woning.

Lees meer...
 
misdaadmeter
zondag 09 januari 2011 23:14

bestemmingsplanHet AD heeft de misdaadmeter weer bijgewerkt met gegevens uit 2010.
De AD Misdaadmeter 2010, een uniek overzicht van de criminaliteit in Nederland. Hier kunt u de misdaadcijfers in uw wijk vergelijken met gegevens uit andere buurten, overal in Nederland. Ook ziet u of het aantal delicten in uw gemeente afwijkt van het landelijke gemiddelde.

 
nieuwsbrief 18
dinsdag 14 december 2010 21:40
nieuwsbriefZojuist is nieuwsbrief 18 December 2010 naar alle geregistreerde gebruikers gestuurd.
edit: De nieuws brief is nu ook in de downloads sectie te vinden.
 
Algemene Ledenvergadering VvE gaat niet door
woensdag 24 november 2010 20:20
logoVvEOok uw webmaster stond vanavond voor een gesloten deur. Door omstandigheden is de Algemene LedenVergadering van VvE de Weenahof niet doorgegaan.
 
Weena in het nieuws
zaterdag 13 november 2010 19:58

politieWildplasser gaat agenten te lijf. Een 34-jarige Rotterdamse wildplasser is in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Weena in zijn woonplaats twee agenten te lijf gegaan.Dat meldde de politie. Twee agenten spraken de man aan, waarna die een van de agenten tegen de grond sloeg. De politieman moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. Ook de andere diender kreeg klappen.

werkzaamheden website
zaterdag 13 november 2010 11:24
joomlaEr vinden dit weekend wat werkzaamheden plaats op de website. Een backup en daarna enkele updates van PHP en van het CMS. sorry voor het ongemak.
 
Overkapping gaat niet door
vrijdag 12 november 2010 11:15

GravendiijkwalDe overkapping van de 's-Gravendijkwal in Rotterdam lijkt definitief van de baan. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen de motie om het plan alsnog uit te voeren. Het vorige college wilde de drukke verkeersader in Rotterdam overkappen, maar bij de bezuinigingsronde sneuvelde het plan. GroenLinks en Leefbaar Rotterdam dienden daarop een motie in om het plan alsnog uit te voeren, maar alle coalitiepartijen stemden tegen de motie. De Rotterdamse gemeenteraad had al vier keer een motie aangenomen om zo snel mogelijk met het plan te beginnen, maar dat was nog steeds niet gebeurd. Het plan komt wel op een lijst met investeringen te staan, dus mogelijk wordt de ’s-Gravendijkwal in de toekomst alsnog overdekt.  bron www.rtvrijnmond.nl

 
nieuwsbrief 17
donderdag 21 oktober 2010 20:09
nieuwsbriefNieuwsbrief 17 is zojuist aan alle geregistreerde geinteresseerden gestuurd per mail. Als u zich nu aanmeld als nieuwe gebruiker ontvangt u de nieuwsbrief alsnog. Klik op registreer in de linkerkolom. In tegenstelling tot geruchten die u misschien heeft gehoord werkt deze mailinglijst prima. De nieuwsbrief is ook opgehangen in de kastjes bij de liften.
 
timelapse opname
woensdag 20 oktober 2010 08:01

telelensBuurman Driekus heeft een erg mooie opname gemaakt. Je kunt 'm hier zien. De Erasmusbrug gaat open en dan komt er een bok voorbij... warm aanbevolen.

 
Weenahof kunst
donderdag 14 oktober 2010 13:25

hoogtemeterDe Rotterdamse kunstenaar Willem Bijl maakt moderne schilderijen. Er is ook een Weenahof in zijn collectie. Het doek van 100x100 is nog te koop voor €1400. U kunt het hier vinden.
Elk van mijn schilderijen beleef ik als een avontuurlijk experiment van krachtige kleuren en strakke vormen. Ik laat mij inspireren door de haven in zijn vele facetten en door de grootsheid van de moderne architectuur. Met mijn kleurrijke composities breng ik een ode aan Rotterdam.

 
geen overkapping Tunneltraverse
donderdag 07 oktober 2010 20:37
GravendiijkwalHet college van B en W heeft besloten de herinrichting en de overkapping van de 's Gravendijkwal en Henegouwerlaan niet in deze collegeperiode uit te voeren. Dit heeft alles te maken met de grote bezuinigingsopgaven waar de stad Rotterdam voor staat in relatie tot de hoogte van de geraamde investeringskosten voor het overkappingsproject.  
 
uitstel nieuwsbrief
vrijdag 01 oktober 2010 17:20
De decoratiecommissie heeft besloten dat er pas half oktober een nieuwsbrief kan verschijnen ivm kopij.
 
KPN SpeedTouch routers binnen 15 seconden te hacken
maandag 27 september 2010 18:28
CyberIn onze flat zien we nog steeds draadloze netwerken die niet goed beveiligd zijn. Vandaar een klein artikel hierover.
De SpeedTouch (dit geld ook voor Thomson) routers die de KPN voor zowel haar particuliere als zakelijke ADSL-aansluitingen gebruikt zijn binnen 15 seconden te hacken. De SpeedTouch routers zenden in hun standaard instelling een door iedereen te ontvangen identificatie uit, bestaande uit het woord SpeedTouch gevolgd door 6 karakters.  Voorbeeld van een identificatie: SpeedtouchAE16E1 Om te voorkomen dat iemand gebruik maakt van uw internet verbinding en uw pc benaderd kunt u het volgende doen: verander de identificatie van de router (in handleiding genoemd SSID).
Doordat het SSID is veranderd kan het standaard password niet meer berekend worden en bent u veilig.
Hieronder de link waar KPN uitlegt hoe de SSID en password te wijzigen. (LET OP de hack geld voor alle Speedtouch modems, niet alleen degene op het plaatje) Nogmaals, alleen het SSID wijzigen is voldoende. Zo blijft het standaard password dat onderaan op modem staat werken.
http://kpn-klantzm.custhelp.com/cgi-bin/kpn_klantzm.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=9934
 
Opening PADI duikcentrum Souldivers
woensdag 22 september 2010 09:42

duikhoofdOp 25 september 2010 wordt een geheel nieuw PADI duikcentrum geopend aan de Henegouwerlaan 118 in Rotterdam: Souldivers. In het hart van Rotterdam is het PADI duikcentrum opgezet door de enthousiaste Padi Master Instructor Willem Warbie en Master Scuba Diver Marja Mulder. De officiële opening zal plaatsvinden om 14.00 uur door Ron van Gelder van de Alliantie West-Kruiskade. De opening is tevens het startsein voor een inzamelingsactie voor War Child.
Souldivers is ontstaan uit een groep enthousiaste duikers die vele jaren duikervaring hebben met het sportduiken in Nederland en met vele duikreizen in het buitenland. Souldivers is een modern duikcentrum waar iedereen terecht kan voor duikopleidingen,-vakanties en diverse duikactiviteiten. Het hypermoderne PADI duikcentrum beschikt over een eigen vulstation voor 300 bar en Nitrox flesvullingen. Verder is er een ruim assortiment duikartikelen aanwezig.

Lees meer...
 
Nieuwsbrief 16 Mei 2010
zaterdag 08 mei 2010 17:28
nieuwsbriefGisteravond is de mailing weer de deur uit gegaan. De laatste nieuwsbrief nummer 16 Mei 2010. Klik op registreer en vul een geldig mailadres in en u ontvangt 'm als eerste.
Weena lente goeie burendag
maandag 19 april 2010 21:23
 goeieburenZondag 25 april starten we om 11:00 met een kopje koffie. We kunnen uw helpende hand goed gebruiken.
 
Cruisebezoek Rotterdam 2010
maandag 19 april 2010 18:51
datum 2010 schip tijd
22 april Celebrity Constellation 08:00-17:00
01 mei Queen Victoria 12:30-23:00
08 mei  Star Princess 07:00-17:00
30 mei Queen Mary II 08:00-18:00
31 mei Saga Pearl II 08:00-18:00
19 juni  Norwegian Epic 08:00-17:00
21 juni             Norwegian Epic 08:00-16:00
13 juli Insignia 08:00-17:00
22 juli Celebrity Eclipse 09:00-00:00
26 juli                  Westerdam 10:00-17:00
02 aug. Westerdam 07:00-17:00
14 aug.  Westerdam 07:00-17:00
26 aug.  Westerdam 07:00-17:00
07 sept. Westerdam 07:00-17:00
12 sept. Star Princess 08:00-18:00
10 dec.  Saga Pearl II 09:00-18:00

      
 Bron Havenbedrijf Rotterdam www.Tjo.info
 
Tennis in het centrum van Rotterdam
maandag 05 april 2010 10:25

Zondag 18 april organiseert tennisvereniging LTV Dosh een open dag.LTV Dosh speelt op de gravelbanen van tennispark Het Centrum, een klein en gezellig park binnen de bebouwing van de Rochussenstraat, Mathenesserlaan en de Breitnerstraat. De ingang van het park is gelegen op de hoek Rochussenstraat / Mathenesserlaan, adres Mathenesserlaan 131.Van 13.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom om kennis te maken met de vereniging, de tennissport en het tennispark. lees meer.....

 
Earth Hour: 27 maart één uur het licht uit
zaterdag 20 maart 2010 14:18

ademnoodEarth Hour: 27 maart één uur het licht uit voor het klimaat van 20.30 tot 21.30 uur, dat is alles. Tijdens Earth Hour laten elk jaar miljoenen mensen en duizenden organisaties zien dat zij het klimaat belangrijk vinden. Hoe? Door één uur het licht uit te doen. Hiermee tonen we aan dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan het beschermen van onze eigen toekomst en die van volgende generaties. De internationale Earth Hour campagne heeft als doel om mensen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering voor de natuur. Daarnaast wil het Wereld Natuur Fonds handelingsperspectief bieden. Door bewust met energie om te gaan kan iedereen een bijdrage leveren aan het behoud van de natuur. Naast het deelnemen aan Earth Hour bieden we je hier nog meer tips:

 • Tips voor een energiebewuste levensstijl
 • Tips voor een kleinere voetafdruk
 •  
  melding vuil op straat via internet
  dinsdag 16 maart 2010 18:32
  gemeenteHeeft u meldingen over bijvoorbeeld vuil op straat, in het water of het park, over kapotte tegels of gaten in de weg, beschadigd straatmeubilair of vervuiling rondom containers? Geef dan uw melding door met behulp van dit meldingenformulier.
  De gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat de storing in de openbare buitenruimte zo snel mogelijk wordt verholpen. U kunt ook bellen naar  14010 om uw melding door te geven.
   
  Nieuwsbrief 15 maart 2010
  zaterdag 06 maart 2010 16:55
  nieuwsbriefNieuwsbrief 15 is weer verschenen. Laatste nieuws over de tunneloverkapping, nieuws van Rob, voetbalplaatjes .... klik op downloads. Alle inzenders weer hartelijk dank.
   
  Sterrenkijkdagen 2010
  zaterdag 06 maart 2010 11:59

  telelensTijdens de 34ste landelijke sterrenkijkdagen staan overal in Nederland telescopen opgesteld voor het publiek. Ook de Rotterdamse vereniging voor weer- en sterrenkunde 'Euroster' opent op vrijdag 19 maart om 20.00 uur haar deuren in het clubgebouw van de Nenijto atletiekvereniging, Bentincklaan 4. De toegang is gratis.

  Lees meer...
   
  Eten en Wijn: Paasbrunch 2009
  woensdag 03 maart 2010 20:44

  kopjekoffieIn 2009 ging het helaas mis, plaatsing in de nieuwsbrief lukte niet meer, in 2010 is de timing helaas ook verkeerd.  Hierbij Hermans Paasbrunch uit 2009 en op zijn website komt vast binnenkort de 2010 versie.

  Traditiegetrouw heeft Herman Boer weer een heerlijke paasbrunch voor u samengesteld. Uitgangspunt blijft: verassende gerechten zonder dat u de hele dag in de keuken staat. Op de website www.etenenwijn.nl zijn de volledige beredingswijze en ingrediënten geplaatst.

  Aperitief
  We starten de brunch met een heerlijk glas Prosecco Rose. Serveer eventueel wat fingerfood zoals olijfjes en kleine toastjes.

  Lees meer...
   
  Jan Willem Vader over het Weena
  woensdag 24 februari 2010 18:28

  ZWS-ZijdewindeNieuwJan Willem Vader vertelt over de vele plannen uit de jaren zeventig en tachtig voor het Weena. Als ontwerper voor de binnenstad voor de dienst Stadsontwikkeling was hij mede verantwoordelijk voor het Binnenstadplan 1985, het eerste integrale plan voor de binnenstad sinds het Basisplan Wederopbouw uit 1946. Vader toont diverse plannen en legt vanuit zijn ervaring uit waarom deze niet verder zijn gekomen dan de tekentafel. 

  Jan Willem Vader werkte van 1970 t/m 1975 als medewerkend architect bij bureau H.D. Bakker in Rotterdam aan (steden) bouwkundige projecten. In 1976 trad hij in dienst van Stadsontwikkeling Rotterdam als ontwerper voor de binnenstad. Van 1983 t/m 1988 was hij districtschef Centrum bij Stadsontwikkeling.  in 1988 trad hij als projectleider in dienst van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) om de realisatie van het speerpuntproject Waterstad uit dat Binnenstadsplan op gang te brengen.
  zondag 28 februari, Historisch Museum, Korte Hoogstraat 31, Rotterdam
  Aanvang: 15.00 uur Toegang €7,50 / student €5,00 (incl. entree museum)
  Reserveren: reserveren@airfoundation.nl

   
  2009 Kerstboom
  maandag 21 december 2009 20:08
  goeieburenonder grote belangstelling werd de kerstboom van Opzoomeren opgetuigd.
  zie het fotoalbum voor een registratie.
  Plannen Central District
  woensdag 09 december 2009 19:09
  bestemmingsplanVandaag, zijn de ontwerp structuurvisie Rotterdam Central District en het bijbehorende plan MER (milieu effect rapportage) geplaatst op de site van www.wonen.rotterdam.nl. Vanaf vrijdag 11 december 2009 tot en met donderdag 21 januari 2010 liggen deze stukken ook ter inzage in het Infracentrum Rotterdam (Groothandelsgebouw, Weena 705) en het City Informatie Centrum (Coolsingel 197). Deze plannen zijn een nieuwe formele stap naar de uiteindelijke bestemmingsplannen voor het gebied rond het Centraal Station waarin ook de Weenahof ligt. De structuurvisie is een vervolg op het Stedenbouwkundig plan uit 2007, zoals dat in 2008 gewijzigd is vastgesteld. De bekendmaking, de structuurvisie en het rapport MER kunt u hier downloaden.
  Met betrekking tot zowel de structuurvisie als het plan MER kunnen zienswijzen (bezwaren) worden ingebracht tot uiterlijk 21 januari 2010.
  Lees meer...
   
  Videoboodschap
  maandag 07 december 2009 22:44
  bestemmingsplanwoensdag 9 december 19.30 uur Citycollege St Franciscus, Beukelsdijk 91, Rotterdam
  Via deze link: Film Burgervariant Hela! / Kop van Middelland / VVE Weenahof is een deel van onze boodschap in een korte film te zien.
   
  Nieuwsbrief december
  donderdag 03 december 2009 20:26
  nieuwsbrief8 december komt de nieuwste nieuwsbrief weer uit. Je hebt 'm het snelst door je te registreren door op registreer te klikken aan de linkerkant van deze pagina. Je ontvangt 'm dan per mail als PDF.
   
  Uitnodiging Bewonersinformatieavond
  dinsdag 01 december 2009 08:55

  logoVvEHet lijkt er op dat de gemeente Rotterdam nu snel aanstuurt op definitieve besluitvorming over de collegevariant zonder eerst met de bewoners over hun ‘eigen’ burgervariant gepraat te hebben. Dit mag natuurlijk niet gebeuren!
  Daarom brengen we de burgervariant volgende week breed onder de aandacht van bewoners, gemeenteraadsleden en pers.
  Datum:  9 december 2009
  Plaats:  Kantine van het Citycollege, Beukelsdijk 91
  Tijd:   19.30-20.30
  Onlangs zijn de bewoners van de Henegouwerlaan bijgepraat over de voordelen van de ‘Burgervariant’, die is ontwikkeld in antwoord op de ‘Collegevariant’ van de overkapping van de ’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan. Na een goede discussie hebben de meeste aanwezigen zich achter de burgervariant gesteld. Voordelen van de burgervariant boven de collegevariant zijn:
  • Een flink stuk van de Henegouwerlaan wordt overkapt
  • Betere oversteekbaarheid over het gehele traject ’s Gravendijkwal-Henegouwerlaan
  • Geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen
  • Betere bereikbaarheid van de Middellandstraat
  • Behoud van het statige, bomenrijke karakter van de Henegouwerlaan
  • Geen toename van de filedruk op de Henegouwerlaan
  • Geen toename van sluipverkeer (Beukelsdijk)
  • Verbetering van de leefkwaliteit op elk deel van het traject.

  We willen de voor- en nadelen graag met een brede kring van bewoners, raadsleden en pers bespreken. Hiertoe organiseren de gezamenlijke bewonersverenigingen van Henegouwerlaan (Hela!), Kop van Middelland en VVE Weenahof een debat met gemeenteraadsleden, waarvoor ook de pers zal worden uitgenodigd.
  Komt allen en laat uw mening horen!
  Bewonersvereniging Hela!
  Kop van Middelland
  VVE Weenahof

   
  STARS markeert bouwput met fonkelende sterren
  vrijdag 27 november 2009 17:26

  Net als vorig jaar worden er duizenden duurzame LED-lampjes bevestigd op de Delftse Poort, het 151 meters hoge gebouw dat naast Rotterdam Centraal staat. Ook bezoekers van het Centraal Station krijgen LED-lampjes uitgedeeld, die ze op hun jas kunnen spelden. Samen vormen ze een stroom van fonkelende sterren die zich een weg baant door het station en uitwaaiert over de straten van Rotterdam. In een stad waar sterren normaal gesproken nauwelijks waarneembaar zijn door al het aanwezige kunstlicht, zorgt STARS voor een sterrenhemel die voorbijgangers even uit hun dagelijkse routine haalt.
  Deze bijzondere lichtsculptuur kan volledig zonder elektriciteit functioneren. De lampjes laden zich overdag op via zonnecellen en geven gedurende de nacht acht uur licht. Ook heeft de verlichting geen negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en CO2 uitstoot in de stad.

  Lees meer...
   
  Presentatie inrichtingsplannen Weena
  woensdag 18 november 2009 19:49

  bestemmingsplanNa de teleurstellende plannen voor de overkapping van het tunneltrace ging ik met gemengde gevoelens het pand van Randstadrail in het Groothandelsgebouw binnen. Op 18 november 2009, tijdens de eerste najaarsstorm, was er de presentatie van de inrichtingsplannen van het Weena. Gelukkig had ik al wat positieve geluiden van Ton van Zijl per mail mogen ontvangen. Nog afhankelijk van enkele budgetaire besluiten dat wel maar er was toch een presentatie van een chique stadsboulevard met zeer beeldbepalend een groot aantal grote bomen. En in deze moeilijke tijden is het nog maar afwachten wat er van terecht komt, worden het inderdaad die statige platanen van 25 centimeter doorsnede of sprietjes van waaibomenhout. Overigens grote bomen die verplaatst worden doen het de eerste jaren niet zo goed, kleinere groeien dan juist weer wel, het is maar dat je het weet. Ja en ze komen er echt! STOPLICHTEN op de kruising met de Conradstraat, ik wordt daar dagelijks bijna doodgereden, de echte reden voor de stoplichten is de voorrangskwestie voor bussen die straks weer allemaal achter het Groothandelsgebouw, dag en nacht, hun standplaats hebben. Klik op Fotoalbums voor een impressie. ....

   

  Lees meer...
   
  inrichting Weena
  dinsdag 17 november 2009 20:13

  bestemmingsplanBeste medebewoners,
  Ik heb de tekening bekeken van het voorlopig ontwerp inrichtingsplan Weena.In z'n geheel ziet het er niet slecht uit. Voor wie niet in de gelegenheid is om de tekening in het infocentrum te gaan bekijken of niet bedreven is in het lezen van tekeningen, geef ik hieronder een beschrijving van de nieuwe situatie. Weginrichting/verkeer
  Aan de zuidzijde (de overkant)  blijft er een rijbaan met twee rijstroken, maar ter hoogte van de Coolsestraat komt er een extra voorsorteerstrook voor het verkeer dat linksaf de Conradstraat in wil. De doorgangen naar de zijstraten vervallen. De secundaire weg zal vanaf het Weena alleen nog bereikbaar zijn via de al bestaande inrit vlak bij de Henegouwerlaan. De afscheiding tussen rijbaan en fietspad wordt doorgetrokken en ook de parkeerstrook gaat doorlopen. De toegang naar onze parkeergarage gaat weer via de Conradstraat, achterom de school lopen. De doorsteek in de middenberm en de weg tussen ons gebouw en de school verdwijnen (herstel oude situatie).

  Lees meer...
   
  Fietswrakken verwijderd
  zondag 08 november 2009 12:23

   fietsHedenmorgen Zondag 8 november 2009 zijn maar liefst 24 fietswrakken verwijderd uit de fietsenstalling aan de zijde van de Statentunnel. Huismeester Rob, geassisteerd door Driekus, Michael en Tjo hebben weer een uurtje gespendeerd aan het nut van het algemeen. Dank u wel buurman. Bent u een fietswrak kwijt meld u dan z.s.m. bij de huismeester.
  Wat is een fietswrak ? enkele definities:

  Lees meer...
   
  Optimale variant tunneltraverse
  zaterdag 31 oktober 2009 15:19

  logoVvENamens de VvE de Weenahof is een variant ingedient bij het college dat beslist over de overkapping van de tunneltraverse. Het voorziet zowel in een overkapping van de Middelandstraat kruising als tweebaans verkeer terhoogte van het Weenahof.

   

  Lees meer...
   
  milieudefensie resultaat onderzoek
  zaterdag 31 oktober 2009 08:32

  ademnoodRotterdam Henegouwerlaan 55 Uitslag: 55 μg per m3, (Weenahof 46 μg)
  De Henegouwelaan ligt in het verlengde van de Maastunnel en voert het verkeer uit het zuidelijke deel van het centrum onder het spoor door. De weg is extra druk sinds de grote verbouwingen van het stationsgebied. Het nabijgelegen Weena lijkt door die verbouwingen (tijdelijk?) niet meer de vuilste plek van Rotterdam te zijn.


  korte Opwinterdag
  zaterdag 10 oktober 2009 12:19
  logoVvEMorgen zondag 11 oktober een korte Opzoomerdag! We beginnen pas om 13:00 en stoppen er rond 16:00 alweer mee, snel scoren dus. Die paar uurtjes kun je toch wel investeren in je omgeving? en je ziet de buren eens een keer, je weet maar nooit waar dat goed voor is.
   
  nieuw nummer gemeente Rotterdam
  zaterdag 10 oktober 2009 11:57
  gemeenteVanaf 14 oktober 2009 heeft de gemeente een nieuw en gemakkelijk te onthouden telefoonnummer:
  14 010.
  De Rotterdamse burger belt voortaan 14 010 voor vragen, klachten en meldingen gericht aan de gemeente. Met 14 010 sluit Rotterdam aan bij de reeks 14 000-nummers voor overheidsinformatie.
  Lees meer...
   
  Nieuwsbrief Oktober
  donderdag 08 oktober 2009 20:53
  nieuwsbriefMorgen komt de nieuwbrief weer uit. geregistreerde gebruikers ontvangen 'm direct per mail.
   
  Registreer pagina gewijzigd
  zondag 04 oktober 2009 07:52

  In verband met een groot aantal "valse"aanmelders op deze website is de registratie pagina gewijzigd. Deze pagina bevat nu onder andere een plaatje met woorden. een "Captcha", die moeten worden overgetypt. Erg vervelend maar er zit helaas niets anders op. Er zijn op dit moment nog wat problemen met de vertaling uit het Engels. Als de woorden niet goed te lezen zijn kan je een nieuw plaatje krijgen door op het ververs knopje te klikken.

  Lees meer...
   
  landelijke burendag
  donderdag 01 oktober 2009 06:24

  De opkomst viel een beetje tegen, toch is er weer heel veel werk verzet op zaterdag 26 september 2009 landelijke burendag. Het resultaat mag er zijn. Door een professional was er al gesnoeid, voor sommigen was dat wel een beetje schrikken. Er was weer een prima verzorgde lunch en na afloop een welverdiend hapje en drankje.
  Voor een fotoreportage van Jos en Rob zie Fotoalbums 2009 burendag.
  2/10 edit: foto's van Jos toegevoegd.

   
  Wit licht op straat
  woensdag 30 september 2009 18:25

  De oranje en gele straatverlichting op grote doorgaande wegen gaat binnenkort verdwijnen. De huidige verlichting wordt vervangen door wit licht met dimmogelijkheid. Het gaat om 8000 armaturen op hoofd –en toegangswegen zoals de Blaak, de Kralingse Plaslaan en de Zuiderparkweg.
  Afgelopen woensdag gaf wethouder Lucas Bolsius (Haven, Financiën, Buitenruimte en Organisatie) het startsein door aan de Schiedamseweg de eerste lamp te vervangen. ‘Er is onder andere gekozen voor dit witte licht, omdat het te dimmen is’, vertelt Jikke Kuiper van Gemeentewerken. ‘De lampen worden ‘s nachts gedimd tot 60% van het vermogen. Dat scheelt natuurlijk een berg energie. Ook gaan ze langer mee dan de huidige lampen.’

  Lees meer...
   
  UPC storing
  zondag 27 september 2009 08:25

  Er is al enkele dagen een grote storing op het UPC netwerk in ons complex. Het betreft telefonie, internet en speciale diensten van het digitale televisie netwerk. Er zijn onder andere door onze huismeester Rob al diverse telefoontjes gepleegd naar het nummer 0900 15 80 (€ 0,10 per minuut). Volgens de UPC website zijn er geen storingen. U heeft waarschijnlijk recht op een vergoeding raadpleeg de leveringsvoorwaarden. Vaak moet na een reparatie de betreffende apparatuur een keer uit en weer aangezet worden.  

   
  Jacht op 'stoute' baasjes
  vrijdag 18 september 2009 07:01

  Rotterdamse baasjes van poepende en loslopende honden worden volgend jaar in strenger op de huid gezeten. Stadstoezicht gaat meer Rotterdamse hondenbezitters die de regels aan hun laars lappen een prent geven.
  Stadswachten hebben dit jaar 750 Rotterdammers op de bon geslingerd die hun hond los laten lopen en laten poepen op plekken waar dat niet mag. Alleen in de zogenaamde uitlaatzones mogen de viervoeters hun gang gaan. Vanaf januari zijn er drie actiedagen geweest waarop de stadswachten massaal op zoek gingen naar stoute hondenbezitters. Stadstoezicht wil deze speurdagen volgend jaar uitbreiden.

  Lees meer...
   
  Hoogtemeter
  zondag 16 augustus 2009 10:06
  Volgens deze website is de hoogte op het Weena voor de deur -1.5 meter onder NAP. Misschien toch maar wat beter ons best doen om de opwarming van de aarde tegen te houden?
   
  registreren
  vrijdag 14 augustus 2009 18:42

  Om te registreren voor de nieuwsbrief klik je op registreer in de linkerkolom,
  U wordt gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord, als gebruikersnaam kiest u misschien weena1087 maar dan uw huisnummer natuurlijk, je moet ook een geldig mailadres opgeven.
  Je krijgt dan namelijk per mail op dat mailadres een bevestigingsboodschap met daarin een link die u moet aanklikken en dan pas kunt u aan de slag.

  Nieuwsbrief Augustus
  vrijdag 07 augustus 2009 06:42
  De nieuwsbrief van augustus is zojuist verstuurd aan alle geregistreerde gebruikers. Door u te registreren op deze website ontvangt u voortaan de nieuwsbrief ook per mail.
   
  snel besluiten over 's-Gravendijkwal
  zondag 12 juli 2009 10:59

  De Rotterdamse politiek wil nog vóór de verkiezingen voor de gemeenteraad van maart volgend jaar een beslissing over de overkapping van de ´s-Gravendijkwal nemen.Donderdagnacht heeft de raad bepaald dat het college daarom komend najaar met een uitgebreid plan voor de ondertunneling moet komen.Bewoners van de ´s-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan klagen al jaren over geluids- en stankoverlast van de drukke verkeersader. Tot nog toe werd een overkapping steeds te duur gevonden. De te bouwen tunnel moet bovengronds voor een rustige straat zorgen met veel ruimte voor fietsers en wandelaars. bron rtvrijnmond.nl

  Lees meer...
   
  Werkzaamheden Maastunnel
  zondag 07 juni 2009 07:50
  De gemeente Rotterdam knapt in de zomer van 2009 het Maastunnelplein en de Maastunnel op. Dit gebeurt tussen juni en september.Het Maastunnelplein en de Maastunnel zijn zes weken afgesloten: 10 juli tot - 24 augustus. De afsluiting van de Maastunnel gaat op 12 juli in. De Maastunnel blijft in één richting open. Het verkeer kan via de Pleinweg, onder het Maastunnelplein door, van zuid naar noord rijden. (Vracht)verkeer hoger dan 3,60 meter moet in beide richtingen omrijden. De voetgangers- en fietserstunnel is tijdens het werk open
  Lees meer...
   
  Bouw C2000-zendmast begint komende week
  zondag 07 juni 2009 07:21

  De bouw van de C2000-mast aan de Suze Groeneweglaan in Delfshaven gaat waarschijnlijk komende week van start, ondanks eerdere protesten van buurtbewoners. Dat zegt een woordvoerder van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken). "We hebben de opdracht gegeven aan de aannemer. Zodra hij zijn planning op orde heeft, gaat hij aan de slag.'' De bewoners zijn fel gekant tegen de 53 meter hoge mast, die betere communicatie tussen de hulpdiensten mogelijk zou maken. De mast zou lelijk zijn en een dubieus effect hebben op de gezondheid. Bovenal zijn ze boos op de ondemocratische manier waarop de plek in hun buurt is gekozen. De minister heeft geen vergunning nodig om de mast te plaatsen. Bewoners richtten eerder een tentenkamp in en hielden demonstraties om de aannemer te weren. Daarmee wisten ze de bouw te vertragen. De minister blijft er echter bij dat deze plek de meest geschikte is.
  bron
  www.ad.nl

   
  onveiligste gemeente van Nederland
  zaterdag 06 juni 2009 12:13

  Rotterdam is de onveiligste gemeente van Nederland. Dat schrijft het AD zaterdag, op basis van zijn jaarlijkse Misdaadmeter.De havenstad kampt met veel overvallen, straatroven en mishandelingen. Bovendien stijgt er de criminaliteit, tegen de landelijke trend in.Het is voor de vierde keer in de afgelopen acht edities van het onderzoek dat Rotterdam op de eerste plaats staat. Uit de Misdaadmeter blijkt verder dat criminaliteit als autodiefstal, straatroof en inbraak bij bedrijven bijna overal in Nederland afneemt. Het aantal overvallen is echter gestegen, net als de hoeveelheid woninginbraken. De Misdaadmeter bepaalt de criminaliteit in elke gemeente op basis van politiecijfers.


   

   
  Nieuwsbrief Mei 2009
  donderdag 07 mei 2009 21:49
  De nieuwsbrief mei 2009 is uit.  Alle geregistreerde gebruikers van deze site hebben 'm per mail ontvangen.
   
  korting bij Grandcafe Restaurant Engels voor bewoners WeenaHof
  zaterdag 02 mei 2009 10:45

  Een grandioze korting bij Grandcafe Restaurant Engels voor bewoners van het WeenaHof.
  Geregistreerde gebruikers van deze website kunnen eenvoudig de kortingsbon afdrukken en de voorwaarden lezen. Registreren is gratis en eenvoudig.

  Lees meer...
   
  Morgen Opzoomeren
  zaterdag 02 mei 2009 08:36
  Morgen zondag 3 mei is er weer Opzoomerdag. Wie komt ons helpen? Verzamelen bij de koffie om 11:00 op het binnenplein.
   
  Agenda cruiseschepen Rotterdam
  donderdag 30 april 2009 08:05

    4 May 2009 Queen Victoria Cunard 12.00 - 23.59 hours
  11 May 2009 MS Eurodam Holland America Line 07.00 - 17.00 hours
  13 May 2009 Emerald Princess Princess Cruises 08.00 - 18.00 hours
  16 May 2009 Norwegian Jade Norwegian Cruise Line 07.00 - 18.00 hours
  21 May 2009 Norwegian Jade Norwegian Cruise Line 09.00 - 18.00 hours
  31 May 2009 MS Rotterdam Holland America Line 07.00 - 17.00 hours

  Lees meer...
   
  Preventief fouilleren in het centrum
  woensdag 29 april 2009 20:09

  Kijk niet vreemd op als u de komende maanden op de Coolsingel of de Lijnbaan door de politie staande wordt gehouden. Burgemeester Aboutaleb heeft het centrum van de stad namelijk aangewezen als gebied waar van 29 april tot 30 augustus preventief gefouilleerd mag worden.
  Sinds 2002 kennen we in Rotterdam het preventief fouilleren. Maar wat houdt dat nu precies in? In het kort komt het erop neer dat de politie toestemming krijgt om gedurende een periode van 12 uur kleding van voorbijgangers kort te onderzoeken op wapens en munitie.
  Bovendien mag de politie vervoermiddelen onderzoeken en (reis)bagage en verpakkingen openen.

  Rotterdam minder veilig
  woensdag 15 april 2009 18:59

  Rotterdam is vorig jaar iets minder veilig geworden. Dat stelt burgemeester Ahmed Aboutaleb op grond van de woensdag verschenen Veiligheidsindex.
  Op een schaal van tien krijgt Rotterdam het cijfer 7,2. Een jaar geleden haalde de stad 7,3. Gegevens van politie, justitie en gemeentelijke diensten alsmede de meningen van 13.000 gewone Rotterdammers vormden de elementen voor dat cijfer.
  'Het veiligheidscijfer is vrijwel gelijk gebleven', concludeert Aboutaleb. 'We komen van ver, in 2002 scoorde de stad nog een 5,5.' Volgens het gemeentebestuur is Het Oude Westen de enige echt onveilige wijk. Vorig jaar was dat nog een van de wijken die 'slechts' in de problemen verkeerde. Het Nieuwe Westen, Hillesluis en de Tarwewijk worden net als in 2008 als probleemwijk aangemerkt. De stad telt 63 wijken.

  Lees meer...
   
  Stand van zaken storingen Rotterdam en omgeving
  vrijdag 10 april 2009 07:28

  evidesIn Rotterdam e.o. is in de avond van 9 april sprake geweest van vijftien storingen met uiteenlopende omvang en impact. Vanochtend om 5 uur waren alle storingen technisch opgelost, op de lekkage bij de Europaweg in Rotterdam na. Hier werken wij nu hard aan het oplossen van de storing. Op alle andere locaties is sinds 5 uur de drinkwatervoorziening weer hersteld.

  Lees meer...
   
  Website onderhoud
  vrijdag 10 april 2009 06:31
  Dit weekend zal de website korte tijd uit de lucht zijn voor het maken van een backup en daarna het installeren van een upgrade van het Joomla Content Management System, de software die deze website mogeljik maakt.  Excuus voor het ongemak.
   
  Luchtvervuiling: Zelf meten is zeker weten
  zondag 05 april 2009 22:31

  Wil jij wel eens weten hoe schoon of vies de lucht is die je dagelijks inademt? Dat kan! Want Milieudefensie gaat dit voorjaar in een flink aantal gemeenten de kwaliteit van de lucht meten. Dat kan heel makkelijk, door het ophangen van 'palmes-buisjes'. Deze buisjes moeten drie weken blijven hangen, en worden daarna geanalyseerd. Uit de resultaten zal blijken hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is.
  Meedoen is heel eenvoudig
  Milieudefensie zorgt ervoor dat je de buisjes, met een duidelijke handleiding, in je bezit krijgt. Jij hangt ze op en haalt ze na drie weken weer weg. Wij verzorgen vervolgens de analyse en het interpreteren van de resultaten.

  Lees meer...
   
  Nieuwsbrief 10 2009 is uit!
  zaterdag 04 april 2009 18:58

  Hierbij de nieuwste nieuwsbrief van het WeenaHof. Het april 2009 nummer. De decoratiecommissie heeft het erg goed gedaan, mijn complimenten. Reacties kunt u altijd kwijt op het forum of per mail. Je kan hier de nieuwsbrief downloaden in MS Word format en hier in Adobe PDF formaat.
  Wilt u de volgende nieuwsbrief per mail ontvangen dan moet u zich registreren op de website.

   
  Ballorig word parkeergarage
  vrijdag 03 april 2009 07:14

  in het AD Rotterdams dagblad stond een artikel over het verdwijnen van Ballorig. Het wordt binnenkort een parkeergarage, beheerd door het Groothandelsgebouw.

  gezocht links naar dit artikel, of meer nieuws.

   
  Nieuwe Nieuwsbrief
  dinsdag 31 maart 2009 20:20
  Deze week komt de nieuwe nieuwsbrief uit. We zullen 'm weer aan al onze bekende mail addressen sturen. Wilt u 'm ook ontvangen? Registreer dan op de website.
  De Decoratiecommissie
   
  Rotterdam scherpt controle milieuzone aan
  zaterdag 28 maart 2009 09:33

  milieuzone centrumRotterdam gaat scherper controleren of vrachtwagenchauffeurs de regels van de milieuzone naleven. Uit recent onderzoek blijkt dat een op de drie vrachtwagens die het centrum aandoet, niet aan de milieunormen voldoet. Rotterdam vindt dat aantal te hoog.
  Dat heeft het gemeentebestuur woensdag geantwoord op vragen van GroenLinks. Medewerkers van Stadstoezicht zullen niet alleen geparkeerde vrachtwagens controleren; ze trekken voortaan ook nummerborden na van langsrijdende vrachtwagens. Een boete bedraagt 150 euro.

  Lees meer...
   
  Google Maps streetview
  vrijdag 27 maart 2009 10:47

  Street View is een nieuwe dienst van Google, waarop gebruikers foto's van straten driedimensionaal kunnen bekijken. Je kunt gratis foto's vanaf straat niveau bekijken met je webbrowser. u kunt uw zoektocht bijvoorbeeld hier beginnen. Misschien sta jer er wel op? 
  Google verwijderde eerder al foto's na klachten van mensen die nog herkenbaar op foto's stonden, ondanks dat hun gezichten waren vervaagd.  De klachten kwamen van mensen die bijvoorbeeld seksshops verlieten, gearresteerd werden, of op straat aan het overgeven waren.

   
  Voorjaarsschoonmaak? Reinigen in de Ardennen
  zondag 22 maart 2009 17:00

  www.vorstelijkvasten.com reclame
  Door minder en zuiver te eten geef je het lichaam even rust en ruimte. Tijdens vasten wordt je lichaam gezuiverd van opgeslagen afvalstoffen. Energieblokkades worden opgeruimd, je vitaliteit verbetert. Je wordt ook gevoeliger voor wat er om je heen en in jezelf gebeurt. Je wordt je meer bewust van hetgeen er in je leeft en hoe je ermee om kunt gaan. Je komt meer in je kracht.
  Er zijn verschillende redenen om te vasten: je gezondheid verbeteren, afvallen, stoppen met roken, rouwverwerking, een stimulans op verandering van werk, enzovoort. Je kunt vasten aanwenden ter ondersteuning van je genezingsproces en ook preventief doen om een goede gezondheid in stand te houden.

  wachten tot je een ons weegt
  zaterdag 21 maart 2009 11:48

  Wie niet op een weegschaal wil staan, kan de komende weken in een bushokje op het Weena in Rotterdam terecht. Daar staat vanaf 9 maart 2009 een bushokje, waarin je jezelf kunt wegen.

  Lees meer...
   
  Vereniging Eigen Huis; Uw huis en de WOZ
  donderdag 12 maart 2009 10:54

  onlangs ontving ik onderstaand mailtje van de vereniging Eigen Huis, 

  Geachte heer De Vlieger,
  Bent u woningbezitter? Dan ontvangt u binnenkort van uw gemeente de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. Of wellicht hebt u deze reeds ontvangen. In uw woonplaats ROTTERDAM is de WOZ-waarde met gemiddeld 2,00% gestegen. De stijging van de WOZ-waarde van úw woning kan van dit gemiddelde percentage afwijken. Bijvoorbeeld omdat de stijging per type woning verschillend is of omdat u uw woning hebt verbouwd. Vindt u uw WOZ-waarde te hoog? Onderzoek dan of het loont om bezwaar aan te tekenen. Wilt u meer weten over de WOZ? Kijk dan op onze website en download de brochure 'WOZ in beeld', die voor u als lid GRATIS is. Meer informatie

   
  aan alle belangstellenden in WeenaHof.nl
  zondag 08 maart 2009 23:23
  TjoHallo allemaal,
  Beste bewoners van het WeenaHof, bezoekers van de website www.WeenaHof.nl belangstellenden in het complex en omgeving.
  Afgelopen week is de website www.WeenaHof.nl geheel opnieuw opgebouwd.
  Korte tijd geleden begon de website kuren te vertonen en helaas er was geen simpele oplossing meer, alles moest weg en vanaf de bodem overnieuw gemaakt worden.
  Op dit moment moeten er nog maar enkele dingen gebeuren, als het weer zo blijft zal het niet lang meer duren dat de website af is, als je daar ooit van kan spreken.
  Lees meer...
   
  Rotterdam doet uurtje ’t licht uit
  zaterdag 07 maart 2009 14:40

  ROTTERDAM - Rotterdam doet zaterdag 28 maart ’s avonds tussen half negen en half tien een uur het licht uit. Gebouwen als het Witte Huis, het stadhuis en de Erasmusbrug worden dan in het donker gezet.  Het gaat om een actie van het Wereld Natuur Fonds, onder de naam ‘Earth Hour’. Die is bedoeld om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde, die wordt veroorzaakt door CO2-uitstoot. Over de hele wereld gaat op 28 maart op tal van plekken een uurtje het licht uit, bijvoorbeeld bij de Golden Gate Bridge in San Francisco en de Eiffeltoren in Parijs. In Nederland doet behalve Rotterdam vooralsnog alleen Amsterdam mee. bron www.ad.nl

   
  Fietsflat bij CS
  dinsdag 03 maart 2009 07:52
  ROTTERDAM - Bij het Centraal Station in Rotterdam komt uiterlijk in september een twee verdiepingen tellende fietsenstalling.
  De ’fietsflat’ biedt ruimte aan 1245 fietsen, waarvan er 605 onbewaakt kunnen worden neergezet en 640 bewaakt. Aan de noordzijde van het CS kunnen straks in totaal 2374 rijwielen worden neergezet, laat het college van BW weten in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks.
  Het GroenLinks-raadslid Raadslid Arno Bonte, die de problemen met het fietsparkeren aan de noordkant aankaartte, is blij met de komst van de fietsflat. , Dit is de oplossing. ,Op de grond was er geen ruimte. Als het niet in de breedte kan, moet het uit de hoogte komen.”
  Lees meer...
   
  Nominatie Ketelbinkieprijs Railz Miniworld
  maandag 02 maart 2009 08:13
  ROTTERDAM - De toeristische attracties Rotterdam Port Experience en Railz Miniworld en het bedrijf Mothership BV zijn genomineerd voor de Ketelbinkieprijs 2008. De winnaar wordt op 4 maart bekendgemaakt door burgemeester Aboutaleb. De Ketelbinkieprijs is al 26 maal eerder uitgereikt aan een Rotterdamse ondernemer of organisatie, die op de meest originele wijze het Rotterdamse karakter onderstreept.
  Lees meer...
   
  migratie Website
  maandag 02 maart 2009 07:22
  Afgelopen weekend is de website gemigreerd naar de nieuwste versie van het Content Management System (CMS) Joomla.  Een upgrade was niet meer mogelijk. De backup van de berichten van de oude site vind u in de archief links in het menu. Er zijn nog vele dingen te doen, er is nog geen forum, de fotoalbums zijn er nog niet allemaal. In de loop van maart hoop ik alles weer terug te zetten of aan te vullen. Excuus voor het ongemak.
  met vriendelijke groet
  webmaster
  Theo de Vlieger 1087
   
  eindelijk gemeentebelasting parkeergarage geregeld
  dinsdag 12 augustus 2008 11:00
  eindelijk gemeentebelasting parkeergarage geregeld
  dinsdag 12 augustus 2008 11:00

  Eindelijk is er een duidelijke uitspraak van Gemeentebelastingen dat plaatsen in de parkeergarage indien deze volgens de akte verplicht gekoppeld zijn aan een woning NIET als een zelfstandig object kunnen worden belast.

  Gemeentebelastingen schrijft: 'momenteel staat het hele complex juist in het bestand" (zie bijgaande brief). Dit betekent dat eigenaren die toch aparte aanslagen (hebben) ontvangen voor de plaats in de parkeergarage onder verwijzing naar deze brief (met gebruikmaking van het kenmerk) bezwaar kunnen maken tegen onrecht opgelegde aanslagen.
  Met vriendelijke groet,
  George Deibel